اشتراک مطالب

۴۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

ثبت کردن ازدواج موقت

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، قاعدتا ثبت ازدواج موقت یا همان صیغه الزامی نمی باشد . به همین دلیل ، قانونگذار مجازاتی هم برای عدم ثبت آن در نظر نگرفته است . اما در همین قانون ، در برخی موارد مرد موظف شده است تا صیغه موقت را به ثبت برساند . بنابراین ، موارد الزام به ثبت ازدواج موقت بر اساس قانون حمایت از خانواده عبارت است از باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد . در غیر این صورت ، نیازی به ثبت عقد موقت نیست . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ثبت صیغه بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/534/ثبت-ازدواج-موقت-یا-صیغه.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

فرم شکواییه

به نقل از سایت آشنایی با مراجع دادگستری دینا ، برای شکایت از یک جرم باید به دادسرا مراجعه کرد و شکایت خود را در برگه شکواییه درج و برای رسیدگی تحویل دهید . البته ضرورتی ندارد که شکایت را حتما در برگه شکایت نامه درج کرد بلکه بر هر برگه معمولی دیگری می توان آن را درج نمود و برخلاف دادخواست که باید حتما در فرم چاپی باشد ، شکایت کردن این شرایط را ندارد . برای مشاهده یک نمونه فرم شکواییه روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/536/نمونه-فرم-شکواییه-.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

نحوه گرفتن وکیل تسخیری

به استناد سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، در پاسخ به این سوال که وکیل تسخیری کیست باید گفت که هر شخصی حق دارد برای اقامه دعوی اعم از دعوی حقوقی و کیفری برای خود وکیل انتخاب نماید . اما در صورتی که برخی از افراد توانایی گرفتن وکیل را نداشته باشند در این صورت دادگاه برای متهم وکیل تسخیری می گیرد تا فرد بتواند در محکمه از خود دفاع کند . اما برای داشتن وکیل تسخیری افراد باید شرایطی داشته باشند شرایط گرفتن وکیل تسخیری بدین صورت است که 1 . باید جرم ارتکابی از جرایم مستوجب مجازات قصاص نفس ، اعدام ، حبس ابد باشد ، 2 . متهم توانایی مالی نداشته باشد . 3 . وجود وکیل تسخیری به انتخاب فرد متهم نیست . برای مطالعه بیشتر درباره اینکه وکیل تسخیری کیست و شرایط گرفتن آن روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/571/وکیل-تسخیری.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

فرق مال مشاع و مفروز

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، مشاع در لغت به معنای مال مشترک و تقسیم نشده است و مفروز در لغت به معنی قابل تقسیم است . در حقوق ملک مفروز ، همان ملک مشاعی است که تقسیم شده است . تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز  را می توان در چندین مورد دانست از جمله در تعداد مالکین آنهاست . دومین فرق ملک مشاع و مفروز در  نحوه مدیریت آنهاست . برای مطالعه بیشتر درباره فرق بین ملک مشاع و مفروز روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/540/تفاوت-ملک-مشاع-و-ملک-مفروز.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

سهم الارث جنین

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، وضعیت سهم الارث جنین در ماده 957 قانون مدنی مشخص شده است . بر اساس این ماده ، " حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد ؛ مشروط بر اینکه زنده متولد شود " . همانطور که از این ماده مشخص است ، حمل یا جنین هم می تواند از ارث برخوردار باشد ؛ البته به شرط اینکه زنده به دنیا بیاید . بنابراین ، علی رغم تصوری که سهم الارث را تنها متعلق به اشخاصی زنده می داند ، جنین نیز در صورتی که جزء ورثه باشد ، قابلیت ارث بردن را خواهد داشت که در این حالت ، تا زمان به دنیا آمدن جنین باید برای تقسیم ارث صبر کرد .  برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ارث جنین یا ارث حمل بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/531/سهم-الارث-جنین.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

قرار موقوفی تعقیب چیست ؟

به استناد سایت مشاوره آیین دادرسی کیفری دینا ، زمانی که در دادسرا شکایتی مطرح می گردد ، دادسرا موظف به رسیدگی به پرونده و تحقیقات مقدماتی درباره آن است تا تصمیم مقتضی را صادر نماید به تصمیمات اتخاذی دادسرا قرار می گویند یکی از قرارهای صادره از دادسرا قرار موقوفی تعقیب است . از جمله موارد صدور قرار موقوفی تعقیب فوت یا گذشت شاکی خصوصی می باشد . در واقع به دلایلی که در جریان رسیدگی پرونده حادث می شود ، تعقیب کیفری متوقف می گردد و در هر مرحله از مراحل دادرسی رسیدگی می توان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد . برای مطالعه بیشتر درباره اینکه قرار موقوفی تعقیب چیست روی لینک زیر کلیک کنید : 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/573/قرار-موقوفی-تعقیب-و-موارد-صدور-آن-.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

ارث غایب مفقودالاثر

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، ممکن است که در بین ورثه شخص فوت شده ، یک غایب مفقود الاثر هم وجود داشته باشد . در این صورت غیبت او نه مانع از تقسیم ارث می شود و نه موجب محروم شدن او ارث خواهد شد . چرا که این وضعیت یعنی عدم تقسیم ارث به زیان سایر وراث است . تعیین سهم غایب هم برای او ضرری در پی نخواهد داشت . به همین دلیل در ماده 879 قانون مدنی در خصوص سهم الارث غایب مفقود الاثر چنین مقرر داشته است : " اگر بین وراث غایب مفقود الاثری وجود داشته باشد ، سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود . در صورتی که متحقق گردد قبل از مورث مرده است ، حصه او به سیر وراث بر می گردد و الا به خود او یا به ورثه او می رسد " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ارث غایب مفقودالاثر بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/535/ارث-غایب-مفقودالاثر.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

کدام مرجع به کلاهبرداری رایانه ای رسیدگی می کند

به نقل از آیین دادرسی دینا ، جرم کلاهبرداری رایانه ای یکی از جرائم اینترنتی است که بزه دیده می تواند در دادگاه و دادسرای صالح از آن شکایت کند . دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای ، دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای است که تحقیقات مقدماتی را درباره وقوع جرم بررسی می کند و در صورت ثبوت با صدور قرار جلب دادرس پرونده را به دادگاه می فرستد .  دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای ، دادگاهی است که بانک افتتاح کننده ی حساب کسی است که از کلاهبرداری رایانه ای دچار ضرر شده است ، در آن حوزه قرار دارد  . برای مطالعه بیشتر درباره مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/532/دادسرا-و-دادگاه-صالح-برای-رسیدگی-به-جرم-کلاهبرداری-رایانه-ای.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

جبران خسارت در تدلیس

به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، هرگاه عقد ازدواج ناشی از تدلیس در نکاح باشد ، فریب خورده علاوه بر اینکه حق فسخ نکاح را خواهد داشت ، می تواند از شخص تدلیس کننده نیز خسارت تدلیس را مطالبه نماید نماید . بنابراین ، هرگاه مردی در اثر تدلیس با زنی غیر باکره به جای دختری باکره ازدواج کرده باشد ، می تواند تفاوت مهریه بین دختر باکره و  زن غیر باکره را به عنوان خسارت از وی مطالبه نماید و اگر مهر را نداده است و تدلیس کننده خود زن است ، می تواند ما به التفاوت را از مهریه کم کند و بقیه را به زن بپردازد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جبران خسارت در تدلیس بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/523/جبران-خسارت-در-تدلیس.htm۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

مفهوم رد مال و رد مثلی و قیمی مال

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ،  وقتی مالی که در مالکیت دیگری است به طریق غیر قانونی به تصرف دیگری درآید می توان از متصرف غیر قانونی شکایت کرد . در این موارد وقتی موضوع در دادگاه بررسی می شود دادگاه در حکم خود متصرف غیر قانونی را محکوم به رد مال می کند در مواردی که رد مال ممکن نیست و مال از بین رفته است دادگاه حکم به رد مثل مال می کند .  علاوه بر این در صورت اثبات اینکه امکان فراهم کردن مثل مال وجود ندارد ، محکوم باید قیمت مال را به صاحب مال بپردازد . به حالت رد قیمی مال یا رد قیمت مال می گویند . برای مطالعه بیشتر درباره رد مال و مفهوم رد مثلی و قیمی روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/528/رد-مال-و-رد-مثل-مال-یعنی-چه.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani