اشتراک مطالب

۴۶ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

ضمانت نامه بانکی چیست و چه ویژگی هایی دارد

به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، ضمانت نامه بانکی یک قرارداد ضمانت است که با درخواست مشتری به بانک منعقد می شود . مشتری که معمولا کارفرما و یا از صاحبان پروژه های کلان و یا دولت است از بانک درخواست ضمانت نامه بانکی می کند . ویژگی های ضمانت نامه بانکی از این قرار است که این تعهد غیر قابل برگشت ، مستقل و غیر قابل انتقال است . آنچه باید در ضمانت نامه درج شود را مندرجات ضمانت نامه می گویند .  برای مطالعه بیشتر درباره تعریف ضمانت نامه بانکی و ویژگی های آن روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/387/ضمانت-نامه-بانکی-و-ویژگی-های-آن-.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

حضانت فرزند دختر با کیست

بر اساس قانون مدنی ، اینکه حضانت فرزند دختر با کیست ، بستگی به سن فرزند خواهد داشت . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، حضانت فرزند دختر تا سن هفت سالگی با مادر است . از سن هفت سالگی تا سن بلوغ یعنی نه سال تمام قمری به عهده پدر خواهد بود . زمانی هم که دختر به سن نه سال برسد ، خودش می تواند انتخاب کند که می خواهد با کدامیک از والدینش زندگی کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حضانت دختر بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/381/حضانت-فرزند-دختر.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

قیم و شرایط آن

مطابق قانون مدنی کسانی که به اصطلاح محجور هستند یعنی توانایی تصرف در امور مالی یا انجام امور غیر مالی خود را ندارند ، باید کسی را داشته باشند تا در انجام این امور به آنها کمک کند . به استناد سایت مشاوره موضوعات حقوقی دینا ،  این شخص در درجه اول پدر آنهاست که ولی آنها محسوب می شود . بعد از آن به عهده وصی منصوب از جانب آنهاست . اما اگر وصی هم تعیین نشده باشد ، وظیفه به عهده قیم قرار می گیرد . البته قیم باید شرایطی هم داشته باشد که در قانون مدنی به شرایط قیم نیز اشاره شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قیم و شرایط او بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/379/قیم-کیست-و-شرایط-آن.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

عقد هبه چیست

به نقل از مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، در ماده  795 قانون مدنی تعریف عقد هبه آمده است . بر اساس این ماده عقد هبه عقدی است که به موجب آن ، یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند . در واقع عقد هبه عبارت است از اینکه یک نفربه طور مجانی و رایگان مالی را به کسی می بخشد و در عوض چیزی دریافت نمی کند .بر اساس مقررات قانونی عقد هبه در صورتی به طور صحیح واقع می شود که متهب یا کسی که مال به او منتقل شده است ، عین موهوبه را قبض کند . قبض کردن یعنی اینکه مال را دریافت کند و به تصرف خودش درآورد . بر همین اساس ، عقد هبه در صورتی صحیح واقع شده است که مال به دست گیرنده برسد ؛ارکان عقد هبه عبارت است از واهب ، متهب و عین موهوبه ؛ برای مطالعه بیشتر درباره عقد هبه روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/383/عقد-هبه-چیست.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

رجوع از هبه به چه صورت است

به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ،  واهب یا هبه کننده هر زمان که بخواهد می تواند عقد هبه را به هم بزند و مالش را پس بگیرد . در اصطلاح حقوقی ، به این عمل ، رجوع از هبه گفته می شود .  البته رجوع کردن از هبه همیشه ممکن نیست و مواردی وجود داره که نمیشود از هبه رجوع کرد مثل وقتی که مال هبه شده از بین رفته باشه یا عقد هبه معوض بوده یا اینکه کسی که مال به اونها هبه شده ، پدر و مادر واهب باشن . برای رجوع کردن از هبه ، واهب باید در دادگاه دعوی رجوع ار هبه اقامه کند تا در نوبت رسیدگی به آن پرداخته و حکم مقتضی صادر شود . برای مطالعه بیشتر درباره رجوع از هبه روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/384/رجوع-از-هبه-.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

حضانت دختر بعد از نه سالگی

در قانون مدنی ، حضانت فرزندان بر اساس سن آنها تعیین می شود . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا، حضانت فرزند دختر تا سن هفت سالگی با مادر است و از آن به بعد ، تا رسیدن به سن بلوغ یعنی نه سال با پدر خواهد بود . اما بعد از نه سالگی از حضانت والدین خود خارج می شود و می تواند خودش انتخاب کند که با کدامیک از والدینش زندگی کند .بنابراین ، حضانت دختر بعد از نه سالگی با کسی خواهد بود که او انتخاب کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه حضانت فرزند دختر پس از 9 سالگی بر روی لینک زیر کلیک کنید .
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

مجازات عدم تمکین زن چیست

یکی از وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد ، تمکین می باشد که در مقابل ، به وی حق نفقه تعلق می گیرد . اما سوالی که مطرح می شود آن است که آیا عدم تمکین زن مجازات دارد ؟ به عبارت دیگر ، مجازات عدم تمکین زن چیست ؟ به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در قانون مجازات عدم تمکین زن تعیین نشده است ؛ چرا که عدم تمکین جرم محسوب نمی شود . البته ، عدم تمکین آثاری به بار می آورد ؛ مانند اینکه مرد می تواند اجازهازدواج مجدد از دادگاه گرفته و نفقه ای هم به زن تعلق نمی گیرد . برای مشاهده مجازات عدم تمکین زن بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/372/مجازات-عدم-تمکین-زن.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست

یکی از مهمترین موضوعاتی که به هنگام طلاق والدین مطرح می شود ، حضانت فرزند مشترک می باشد . اما قبل از آن نیز ، مثلا به هنگام اختلاف زوجین ممکن است این موضوع مطرح شود . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، حضانت فرزندان قبل از طلاق به طور کلی در قانون تعیین شده است که بر اساس آن ، تا سن هفت سالگی حضانت به عهده مادر است و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ ، با پدر خواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/376/حضانت-فرزند-قبل-از-طلاق.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

نفقه فرزند دختر در سال 97

بر اساس قانون مدنی ، نفقه فرزند شامل مواردی مانند مسکن ، البسه ، غذا و اثاثیه به قدر برطرف کردن نیاز می باشد . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا تعیین میزان نفقه فرزند دختر توسط کارشناس نفقه دادگاه انجام می شود و مبلغ ثابت و شخصی ندارد . همچنین ، عدم پرداخت نفقه فرزند ضمانت اجرا هم دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میزان نفقه فرزند دختر در سال 97 بر روی لینک زیر کلیک کنید :


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج کدامند

بر اساس قانون مدنی ، هر شخصی می تواند حین عقد ازدواج شروطی ضمن عقد را درج کند و دیگری با امضای آنها بدان متعهد شود . عقد نکاح نیز از این امر مستثنی نیست . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، از سال 1360 به بعد ، در قباله های ازدواج شروطی درج شده است که زوجین با امضای آنها به آن شروط متعهد می شوند که به نوعی جزء شروط عقدنامه محسوب می شوند . علاوه بر این شروط ، خود زوجین هم می توانند با توافق با یکدیگر شروطی را ضمن عقد درج کنند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج کدامند بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/370/شروط-ضمن-عقد-مندرج-در-سند-ازدواج.html


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani