اشتراک مطالب

۴۵ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

انواع قرابت


یکی از مهمترین موضوعاتی که در فقه و قانون مدنی مطرح است ، بحث قرابت یا خویشاوندی می باشد . لذا شناختن رابطه خویشاوندی و انواع آن موضع مهمی است که در قانون به آن پرداخت . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، انواع قرابت در قانون مدنی یا انواع خویشاوندی را می توان به سه دسته قرابت نسبی ، قرابت سببی و قرابت رضاعی تقسیم بندی کرد . هر کدام از اقسام قرابت احکام و آثار ویژه و خاص خود را دارند که با دیگری متفاوت است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اقسام قرابت بر روی لینک زیر کلیک کنید :۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

سرقت حدی چیست و چه شرایطی دارد

به گزارش سایت مشاوره کیفری ، تعریف سرقت حدی در قانون نیامده است و البته فقها آن را تعریف کرده اند . برای تعریف سرقت حدی ، باید به شرایط سرقت حدی توجه کرد . در صورتی که سرقت این شرایط را داشته باشد ، سرقت حدی خواهد بود در غیر این صورت ، سرقت تعزیری خواهد بود . شرایط سرقت حدی 14 مورد است که در ماده 266 قانون مجازات اسلامی سال 92 بیان شده است . این موارد از قرار زیر است :

1- شی مسروق شرعأ مالیت داشته باشد . 
2- مال مسروق در حرز باشد . 
3- سارق هتک حرز کند . 
4- سارق مال را از حرز خارج کند .  
5- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد .
6- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد . 
7- ارزش مال مسروق در زمان خارج کردن از حرز ، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد . 
8- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد .
9- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد .
10- صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند . 
11- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد .
12- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید . 
13- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد . 
14- مال مسروق ، خودش یک مالی که قبلا سرقت یا غصب شده است نباشد .  

 در واقع حتی اگر یکی از این 14 مورد وجود نداشته باشد ، دیگر سرقت حدی نخواهد بود . برای مطالعه بیشتر درباره سرقت حدی کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/212/سرقت-حدی-و-شرایط-آن.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

تشریفات ثبت ازدواج دائم چیست


به دلیل اهمیت فراوانی که ازدواج و تشکیل خانواده در سلامت اجتماعی دارد ، قانونگذار نیز قواعدی را در خصوص آن پیش بینی کرده است . از جمله آنکه ازدواج دائم حتما باید به ثبت برسد . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، تشریفات ثبت ازدواج دائم مانند سایر اسناد رسمی است . زن و مرد باید شناسنامه و گواهی پزشک مبنی بر نداشتن اعتیاد و عدم بیماری ها را به سردفتر ارائه نمایند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تشریفات ثبت ازدواج دائم بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/211/تشریفات-ثبت-ازدواج-دائم.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

جرم نامشهود چیست

قانون گذار در قانون اقدام به تعریف جرم نامشهود نکرده است . به گزارش سایت آیین دادرسی دینا ، حتی مصادیق جرم نامشهود را هم نشمرده است . در تعریف جرم نامشهود باید گفت که جرم نامشهود ، جرمی است که مدت زمانی از ارتکاب آن گذشته است و به همین دلیل اثبات جرم به راحتی صورت نمی گیرد . جرم نامشهود هم مانند هر جرم دیگر وقتی به دادسرا اعلام می شود . به این ترتیب وقتی که جرم اعلام می شود بازپرس و دادستان اقدام به بررسی آن و انجام تحقیقات مقدماتی می کنند . اثبات جرم نامشهود تنها در دادگاه و از طریق استناد به ادله اثبات دعوی صورت می گیرد . برای مطالعه بیشتر درباره جرم نامشهود روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/205/تعریف-جرم-نامشهود-.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

آثار طلاق رجعی

 یکی از انواع طلاق ، طلاق رجعی است . در طلاق رجعی مرد می تواند در مدت عده به زندگی مشترک با همسرش بازگردد یا اصطلاحا رجوع نماید . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، از جمله آثار طلاق رجعی آن است که : اولا ، در صورتی که مرد همرش را طلاق رجعی بدهد ، در طول مدت عده به همسر خود نفقه بدهد . همچنین ، در صورتی که طلاق ، از نوع طلاق رجعی باشد ، مرد و زن در مدت عده از هم ارث می برند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه آثار طلاق رجعی چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/209/آثار-طلاق-رجعی-.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

به جرمی مشهود می گویند

به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، در تعریف جرم مشهود می توان گفت که جرم مشهود جرمی است که عمل مجرمانه در امکان عمومی رخ می دهد ، به صورتی که وقوع جرم توسط نیروهای انتظامی یا مردم دیده شود .ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مواردی را که جرم مشهود است مشخص کرده است . بنابراین مصادیق جرم مشهود از قرار زیر است : 

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار

جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند . 

ب – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن ، شخص معینی را به

عنوان مرتکب معرفی کنند .

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم ، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و

ادله یادشده به متهم محرز گردد . 

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود . 

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد ، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ، در همان حال یا بلافاصله

پس از وقوع جرم ، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند .

 ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد . 

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد . برای مطالعه بیشتر درباره جرم مشهود روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/204/جرم-مشهود-چیست-و-مصادیق-آن.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

ثبت کردن رجوع از طلاق


یکی از انواع طلاق ، طلاق رجعی است که در ان مرد می تواند در طول مدت عده زن به او رجوع کرده و مجددا با هم زندگی کنند . رجوع از طلاق با هر لفظ یا عملی که قصد رجوع مرد از طلاق را برساند محقق می شود ؛ لکن این رجوع حتما باید به ثبت برسد . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، ثبت رجوع از طلاق ضروری است و به همین دلیل ، قانونگذار برای عدم ثبت آن مجازات تعزیری درجه هفت پیش بینی کرده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت رجوع از طلاق در دفترخانه بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/361/ثبت-رجوع-از-طلاق.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

سرقت و انواع آن

قانون گذار برداشتن مال دیگران بدون اجازه آنها را جرم دانسته است و هر کس اقدام به کار نماید را مطابق با مقررات قانونی مجازات می کند . جرم سرقت در ماده 265 تعریف شده است که به این ترتیب است : " سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است " . انواع جرم سرقت نیز در قانون مشخص شده است . به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، هر کدام از اقسام جرم سرقت مشخصات و شرایط مرتبط با خود را دارد که باید به طور جداگانه بررسی شود . اقسام جرم سرقت از قبیل سرقت حدی  سرقت تعزیری می باشد . در واقع در قانون شرایط سرقت حدی مشخص شده است و سرقتی که فاقد این شرایط گفته شده باشد ، تعزیری محسوب می شود . برای مطالعه بیشتر درباره جرم سرقت و انواع آن روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/220/جرم-سرقت-و-انواع-آن.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

رجوع از طلاق چیست


بر اساس قانون مدنی ، می توان طلاق را به دو نوع طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم بندی نمود . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در طلاق بائن ، به محض طلاق ، زن و مرد از هم جدا می شوند و به هم نامحرم می شوند . اما در طلاق رجعی ، مرد می تواند در مدت عده زن به او رجوع کرده و زندگی مشترک را ادامه دهند . بنابراین ، در طلاق رجعی امکان رجوع از طلاق برای مرد پیش بینی شده است اما در طلاق بائن چنین امری امکانپذیر نیست . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه رجوع در طلاق چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/360/رجوع-چیست.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

انحلال قرارداد چیست و چه فرقی با بطلان و تعلیق دارد؟

انحلال قرارداد یک مفهوم عام به معنای پایان یافتن و خاتمه قرارداد است و موجب می شود که قرارداد اعتبار حقوقی اش به پایان برسد . به گزارش سایت حقوق قراردادهای دینا ، انحلال قرارداد با بطلان قرارداد و یا تعلیق قرارداد متفاوت است . تفاوت بطلان قرارداد و انحلال قرارداد در این است که در بطلان قرارداد ، عقد از روز اول هیچ اعتباری ندارد اما در انحلال قرارداد ، عقد از زمانی که منحل شده است ، بی اعتبار خواهد شد . هم چنین باید به تفاوت انحلال قرارداد و تعلیق قرارداد نیز توجه کرد . تعلیق در مواردی که عقد برای مدتی اجرا نمی شود به کار می رود اما انحلال باعث پایان یافتن قرارداد می شود . برای مطالعه بیشتر درباره انحلال قرارداد و تفاوت آن با بطلان و تعلیق روی لینک زیر کلیک کنید : 


www.heyvalaw.com/web/articles/view/210/انحلال-قرارداد-و-تفاوت-آن-با-بطلان-و-تعلیق-قرارداد-.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani