اشتراک مطالب

۵۵ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

موارد سقوط حق حبس زوجه

بر اساس قانون مدنی ، زن می تواند تا زمانی که مهریه اش را نگرفته از تمکین در برابر شوهرش خودداری کند . بر این اساس ، حق حبس برای زن در قانون شناسایی شده است . اما حق حبس زن در مواردی از بین می رود . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، موارد از بین رفتن حق حبس زن عبارتند از حال نبودن مهریه یا عندالاستطاعه بودن آن و ایفای وظایف زناشویی از سوی زن . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سقوط حق حبس زوجه بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/269/موارد-سقوط-حق-حبس-زوجه.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

عقد نکاح چیست

یکی از مهمترین عقود در روابط میان افراد ، عقد ازدواجی است که میان زن و مرد بسته می شود و آنها را به زوجیت یکدیگر در می آورد که به لحاظ حقوقی به آن عقد نکاح گفته می شود . به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، عقد نکاح را می توان به دو نوع نکاح دائم و نکاح موقت یا صیغه تقسیم بندی کرد . به دلیل اهمیتی که این عقد ازدواج در روابط میان افراد ایفا می نماید ، قانونگذار هم احکامی را در خصوص صحت عقد نکاح و همچنین موانع نکاح پیش بینی نموده است که بایستی به آن توجه شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه عقد نکاح چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/267/عقد-نکاح-چیست.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

دیه شکافته شده لب

در قانون برای پاره شدن لب دیه تعیین شده است . دیه شکافتن لب در ماده 610 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، دیه پارگی لب بر اساس اینکه منجر به دیدن دندان ها شود یک سوم دیه کامل و در صورتی که منجر به بهبود بدون عیب شود ، یک پنجم دیه کامل است . دیه پارگی یک لب نیز موجب یک ششم دیه کامل می شود اما اگر بدون عیب بهبود پیدا کند موجب یک دهم دیه کامل خواهد شد . برای مطالعه بیشتر درباره دیه پارگی و شکافته شدن لب روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/281/دیه-پارگی-لب.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

میزان دیه پارگی پرده گوش

پرده گوش مانند یک صافی ارتعاشات صدا را برای ورود به گوش و شنیدن ، می گیرد . این پرده نازک از حساسیت بالایی برخوردار است و نیاز به مراقبت دارد .به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا در صورتی که پرده گوش بر اثر ضربه و حادثه و جنایت از بین برود می توان از مرتکب دیه پرده گوش را دریافت کرد . دیه پارگی پرده گوش در ماده 605 قانون مجازات اسلامی ، ارش تعیین شده است . البته در صورتی که پارگی پرده گوش منجر به ناشنوایی شود مرتکب باید دو دیه بپردازد : هم دیه پاره شدن پرده گوش و هم دیه ناشنوایی . برای مطالعه بیشتر درباره پرده گوش روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/280/دیه-پاره-شدن-پرده-گوش.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

مبلغ دیه ریش مرد

به گزارش سایت مشاوره کیفری دینا ، در صورتی که جنایت دیگری باعث شودکه تمام ریش کسی از بین برود ، باید دیه پرداخت شود . دیه ریش در ماده 576 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . بر اساس این ماده دیه کندن ریش در صورت رویش مجدد دیه کامل و در صورت عدم رویش محدد موجب یک سوم دیه کامل است . علاوه بر این دیه کندن قسمتی از ریش نیز در قانون مشخص شده است و بر همین مبنای رویش مجدد و عدم رویش مجدد بیان شده است . باید در نظر داشت که دیه ریش در سه مورد پرداخت نمی شود :
1- در صورت رضایت مرد
2- در صورتی که رضایت او معتبر نیست ، اجازه ولی او 
3- در صورت ضرورت های پزشکی  . برای مطالعه بیشتر درباره دیه ریش روی لینک زیر کلیک کنید :
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

دیه کندن موی سر زن چقد است

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، کندن موی زن در قانون جرم است و برای آن مجازات دیه در نظر گرفته شده است . دیه کندن موی سر زن در ماده 577 قانون مجازات اسلامی به این ترتیب است که دیه کندن  تمام موی سر زن در صورت عدم رویش مجدد دیه کامل است و در صورتی که مو دوباره بروید موجب مهرالمثل است . البته در صورتی که میزان مهرالمثل بیشتر از مقدار دیه کامل باشد ، فقط مقدار دیه کامل زن پرداخت می شود .هم چنین دیه موی سر زن در سه مورد پرداخت نمی شود :
1- رضایت زن 
2- در مواردی که رضایت زن معتبر نیست رضایت ولی او 
3- در موارد ضروری پزشکی  . برای مطالعه بیشتر درباره دیه موی سر زن روی لینک زیر کلیک کنید :
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

میزان دیه موی سر مرد

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، دیه کندن موی سر مرد در ماده 576 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است به این ترتیب که دیه کندن تمام موی سر مرد در صورت رویش مجدد ارش و در صورت عدم رویش مجدد دیه کامل است . البته دیه موی سر مرد در سه مورد منتفی است :
1- خود شخص در کندن مو رضایت داشته باشد 
2- در مواردی که شخص قادر به اعلام رضایت نیست ، رضایت اولیا او 
3- در موارد پزشکی 
در تعیین دیه موی مرد ، تشخیص رویش یا عدم رویش مجدد با مسئول پزشکی قانونی است . برای مطالعه بیشتر درباره موی سر روی لینک زیر کلیک کنید :۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

دیه زوال عقل چقدر است

زوال عقل یعنی اینکه انسان عقل خود را کامل از دست بدهد و نقسان عقل یعنی اینکه عقل انسان مانند بقیه افراد کار نکند . به نقل از سایت مشاروه کیفری دینا برای این دو عارضه در قانون مجازات دیه در نظر گرفته شده است . طبق ماده 675 قانون مجازات اسلامی دیه زوال عقل ، دیه کامل است و دیه نقصان عقل بوسیله ارش تعیین می شود . در تعیین دیه از بین رفتن عقل اینکه عامل از بین برندگی چه چیزی بوده است مهم نیست بلکه ملاک آسیبی است که وارد شده است . همچنین باید این نکته را در نظر داشت که  کسی که مرتکب عملی شده است که به واسطه آن عقلی دیگری ناقص یا زائل شده است ، تحت هیچ شرایطی قصاص نخواهد شد و تنها باید مطابق آنچه در بالا گفته شد دیه زوال عقل یا دیه نقصان عقل را بپردازد . برای مطالعه بیشتر درباره دیه نقصان عقلی روی لینک زیر کلیک کنید :۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

سند رسمی چیست

یکی از انواع اسناد ، سند رسمی می باشد که در مقابل سند عادی است . به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است . بر اساس این تعریف از سند رسمی ، ارکان سند رسمی شامل : 1- دخالت مامور رسمی ، 2- صلاحیت مامور رسمی 3- رعیات مقررات قانونی است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه سند رسمی چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/263/سند-رسمی-چیست.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

سند و انواع آن


یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، سند می باشد . سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، انواع سند تقسیم می شوند به اسناد عادی و اسناد رسمی که هر یک با دیگری تفاوت هایی دارند . به عنوان مثال ، سند رسمی توان اثباتی بالاتری نسبت به سند عادی دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه سند چیست بر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvalaw.com/web/articles/view/264/سند-و-انواع-آن.html۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani