اشتراک مطالب

۷۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

دعوای الزام به تمکین زن

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که زن از همسر خود تمکین نکند ، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه ، الزام زن به تمکین را بخواهد . بنابراین ، الزام زن به تمکین یعنی اینکه مرد به دادگاه مراجعه کرده و تقاضا کند که زن مجددا از وی تمکین نماید که به این دعوا ، دعوای الزام به تمکین زن گفته می شود و در شرایطی امکان پذیر است که زن بدون دلیل موجه شرعی و قانونی مثل بیماری  ، کتک زن ، اعتیاد مرد یا مسائلی از این قبیل ، از تمکین در مقابل شوهر خودداری کرده باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دعوای الزام به تمکین زن و شرایط آن بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1563/دعوای-الزام-به-تمکین-زن-و-شرایط-آن.html

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

اظهارنامه الزام به تمکین زوجه

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا زمانی که زن از تمکین در برابر شوهر خودداری کرده باشد ، مرد می تواند با ارسال اظهارنامه عدم تمکین به همسر خود ، تمکین مجدد وی را درخواست نماید . با این توضیح که اظهارنامه یک ابزار حقوقی و قانونی است برای اینکه اشخاص بتوانند حقوق خود را قبل از مراجعه به دادگاه ، از دیگری مطالبه کنند و چون تمکین زن از مرد به نوعی جزء حقوق مرد تلقی می شود ، مرد می تواند با تنظیم اظهارنامه الزام به تمکین زوجه ، ایفای این حق را از زن تقاضا کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اظهارنامه الزام به تمکین زن بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1564/اظهارنامه-الزام-به-تمکین-زوجه.html

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

موارد صلاحیت بازپرس

به نقل از سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، در پاسخ به این سوال که صلاحیت بازپرس چیست ابتدا باید گفت که صلاحیت یعنی فرد از نظر قانونی صالح به رسیدگی به امری باشد و منظور از صلاحیت بازپرس این است که اگر موارد صلاحیت که ذیل بیان شده است رعایت شده باشد بازپرس صالح به رسیدگی است و می تواند به پرونده رسیدگی نماید که موارد صلاحیت بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حدود صلاحیت بازپرس بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1549/صلاحیت-بازپرس-و-موارد-آن.html

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

درخواست مهلت برای ادای سوگند در دادگاه

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، به موجب ماده 287 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای مهلت برای اتیان سوگند در دادگاه مورد پیش بینی قرار گرفته است که بر اساس این ماده " اگر کسی که باید سوگند یاد کند ، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود ، به او یک بار مهلت بدهد " . بنابراین بر اساس این ماده شخصی که بر اساس مقررات قانونی باید ادای سوگند نماید ، در صورتی که نسبت به ادای سوگند در دادگاه تقاضای مهلت کرده باشد ، دادگاه می تواند به او مهلت دهد . در این صورت ، وی در مهلتی که دادگاه تعیین می کند باید انتخاب کند که آیا می خواهد ادای سوگند نموده و یا اینکه قصد رد سوگند به طرف مقابل را دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد درخواست مهلت برای ادای سوگند در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1554/درخواست-مهلت-برای-ادای-سوگند-در-دادگاه.html

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

بازیابی رمز عبور سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، ابلاغ اوراق قضایی از طرف دادگاه ها و مشاهده و دریافت ابلاغیه های قضایی صرفا از طریق سامانه ثنا انجام می شود که به منظور استفاده از این سایت ، فرد باید در آن ثبت نام کرده و با گرفتن رمز شخصی ورود به سامانه ، ابلاغیه ها را مشاهده کند ؛ اما گاه ی رمز عبور فراموش یا مفقود می شود که در این صورت بازیابی رمز عبور سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا ضروری است . به این منظور در سامانه ثنا قسمتی تحت عنوان بازیابی رمز عبور وجود دارد که از طریق آن می توان رمز ورود به سامانه ثنا را بازیابی نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دریافت مجدد رمز عبور سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1559/بازیابی-رمز-عبور-سامانه-ابلاغ-الکترونیکی-ثنا.html

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

توقیف دادخواست

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، برای پاسخ به این سوال که توقیف دادخواست چیست باید گفت که زمانی که شرایط نگارش دادخواست به صورتی که در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است رعایت و انجام نشود ممکن است منجر به توقیف دادخواست شود که موارد توقیف دادخواست بر طبق قانون بیان شده و طرفین ملزم به رعایت آن موارد هستند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار توقیف دادخواست بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1548/توقیف-دادخواست-و-موارد-آن.html

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

مشاهده ابلاغیه جدید در سامانه ثنا

در سایت آیین دادرسی دینا راهنمای مشاهده ابلاغیه جدید در سامانه ثنا ارائه شده است که بر اساس آن ، برای دیدن ابلاغ ثنا فرد متقاضی نخست باید با وارد کردن اطلاعات فردی خود در این سامانه عضو شده و سپس برای احراز هویت به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و رمز شخصی برای ورود به سامانه ثنا را دریافت کند . پس از آن ، می توان با ورود به سامانه ثنا نسبت به مشاهده ابلاغیه هی جدید اقدام نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد راهنمای مشاهده ابلاغیه جدید در سامانه ثنا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1557/راهنمای-مشاهده-ابلاغیه-جدید-در-سامانه-ثنا.html

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

ابلاغیه الکترونیکی دادگستری در سامانه ثنا

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، امروزه ابلاغ اوراق قضایی دادگاه ها از طریق سامانه ثنا انجام می شود ؛ بنابراین در صورتی که شخصی قصد مشاهده و دریافت ابلاغیه دادگستری را داشته باشد ، باید با مراجعه به این سامانه ، ابتدا در آن عضو شده و سپس برای دریافت رمز شخصی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند . پس از آن ، می توان ابلاغیه های دادگستری را مشاهده نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ابلاغیه الکترونیکی دادگستری در سامانه ثنا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1558/ابلاغیه-الکترونیکی-دادگستری-در-سامانه-ثنا.html

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

اجرای حکم قصاص نفس

به استناد سایت مشاوره کیفری دینا ، برای اجرای حکم قصاص نفس بر اساس ماده 438 قانون مجازات اسلامی باید موارد و شرایطی رعایت شود . قانونگذار نحوه اجرا و شرایط قصاص نفس را در این قانون بیان کرده است به دلیل آن که برقراری عدالت و نظم در جامعه و دیگر اینکه حیات و زندگی هر فرد بسیار با ارزش است و هر کس که موجب سلب حیات دیگری شود مستوجب قصاص نفس یا اعدام است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد موارد اجرای حکم قصاص بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1373/اجرای-قصاص-نفس.html

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani

نمونه اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا یکی از کاربردهای اظهارنامه حقوقی ، ملاقات با فرزند مشترک می باشد . با این توضیح که زمانی که یکی از والدین از ملاقات فرزند با سایر خویشاوندان و بستگان کودک امتناع به عمل می آورد ، می توان با تنظیم و ارسال یک اظهارنامه مبنی بر ملاقات با طفل ، این حق را از وی مطالبه نمود . ارسال اظهارنامه ملاقات با فرزند می تواند از سوی والدین یا سایر خویشاوندان کودک مثل پدر بزرگ یا مادر بزرگ کودک تنظیم شده و به طرفیت شخصی تنظیم شود که از ملاقات با فرزند امتناع به عمل می آورد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمونه اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک و متن اظهارنامه ملاقات با فرزند مشترک بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1555/نمونه-اظهارنامه-ملاقات-فرزند-مشترک.html

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
sahel ramezani