به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است . لذا در حالت کلی مرد موظف است هزینه های زندگی مشترک یا نفقه زوجه را در عقد دائم بپردازد . لذا در صورتی که مرد از پرداختن نفقه به زن در صورت تمکین وی خودداری نماید ، زن می تواند با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه دادخواست مطالبه نفقه از طرف زوجه اقدامات لازم برای مطالبه نفقه را انجام بدهد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص درخواست نفقه زن از مرد بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1665/نمونه-دادخواست-مطالبه-نفقه-از-طرف-زوجه.html