به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، یکی از قرارهای صادره از دادسرا قرار توقف تحقیقات است که با صدور قرار توقف تحقیقات ، تحقیقات و رسیدگی به پرونده متوقف می گردد . شرایط صدور قرار توقف تحقیقات در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط صدور قرار توقف تحقیقات بر روی لینک زیر کلیک کنید : 

 

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/765/قرار-توقف-تحقیقات-و-شرایط-صدور-آن.html