به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، یکی از موضوعاتی که حجم زیادی از پرونده های موجود در دادگاه ها را به خود اختصاص داده است ، طلاق و دعاوی مربوط به آن است . به همین دلیل ، در ساختار قوه قضاییه مراجعی جهت دادگاه طلاق تحت عنوان خانواده ایجاد شده اند و صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جمله طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت فرزندان و غیره را بر عهده خواهند داشت . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه محل دادگاه طلاق کجاست بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/761/دادگاه-طلاق-کجاست.html