به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که زن و مردی قصد طلاق از نوع طلاق توافقی را داشته باشند ، باید ابتدا صورت جلسه یا توافق نامه طلاق توافقی را تنظیم کرده و آن را به دادگاه ارائه کنند تا دادگاه بر اساس شرایط موجود در آن حکم طلاق را صادر کند ؛ نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی هم این است که باید به موجب آن تکلیف کلیه مسائل مالی و غیر مالی زندگی مشترک از جمله نفقه زن ، مهریه زن ، اجرت المثل زندگی مشترک ، حضانت فرزندان و ملاقات با آنان مشخص و معلوم شده باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاهده نمونه متن توافقنامه طلاق توافقی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1587/نحوه-تنظیم-صورتجلسه-طلاق-توافقی-و-نمونه-آن.html