به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا اگر زن و مردی قصد طلاق توافقی را داشته باشند ، باید در درجه اول تکلیف مسائل مالی و غیر مالی زندگی مشترک از جمله مهریه زن ، نفقه زن ، اجرت المثل ایام زندگی زناشویی ، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان و نحوه ملاقات با فرزندان را مشخص کنند و این امر را در ضمن توافق نامه طلاق توافقی قید کنند . لذا توافقنامه طلاق توافقی ، توافق نامه ای است که خود زوجین باید در خصوص مسائل مشترک با توافق با هم تنظیم کنند و همین توافق نامه طلاق توافقی است که برای دادگاه اعتبار داشته و مبنای رای طلاق قرار می گیرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار توافقنامه طلاق توافقی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1586/توافق-نامه-طلاق-توافقی-و-اعتبار-آن.html