به استناد سایت آیین دادرسی دینا گاهی شخصی که باید طی جلسه رسیدگی اتیان سوگند در دادگاه ادای سوگند کند ، به دلایلی این امکان برای وی وجود نخواهد داشت که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه رسیدگی کننده به ناچار باید جلسه ادای سوگند را تجدید کند تا در فرصتی مقتضی ادای سوگند امکان پذیر شود که از جمله موارد تجدید جلسه اتیان سوگند دادگاه می توان به عدم حضور شخص در دادگاه ، درخواست مهلت از دادگاه ، بیماری ، زندانی شدن ، حوادث قهری  و مسائلی از این قبیل اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد علل تکرار ادای قسم بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1571/موارد-تجدید-جلسه-ادای-سوگند.html