به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا در پاسخ به این سوال که دیوان عدالت اداری چه نوع مرجعی است و اینکه آیا دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است ، توجه به اصل 173 قانون اساسی حایز اهمیت است که بر اساس این اصل ، می توان گفت دیوان عدالت اداری نوعی مرجع قضایی است و زیر مجموعه قوه قضاییه قرار دارد که وظیفه رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم علیه دولت را دارد . بنابراین ، به این نوع دعاوی طبق قانون دیوان عدالت اداری و با استفاده از اصول قضایی رسیدگی می گردد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد صلاحیت قضایی دیوان عدالت اداری بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1539/آیا-دیوان-عدالت-اداری-یک-مرجع-قضایی-است.html