به استناد سایت آیین دادرسی دینا و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا مستلزم درخواست مدعی یعنی طرفی است که ادعای او بی دلیل بوده و رد ادعا را منوط به سوگند مدعی علیه می نماید . همچنین بر اساس قانون نحوه تقاضای سوگند بتی یا قاطع دعوا می توان به صورت کتبی یا شفاهی باشد ؛ همچنین نحوه درخواست سوگند بتی یا قاطع دعوا به صورت کتبی نیز می تواند ضمن دادخواست و یا به صورت لایحه به دادگاه تقدیم شود . زمان درخواست سوگند بتی یا قاطع دعوا نیز تا پایان دادرسی می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد درخواست سوگند بتی یا قاطع دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1531/زمان-و-نحوه-درخواست-سوگند-بتی-یا-قاطع-دعوا.html