به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا سوگندی است که به وسیله آن حسب مورد ادعای مدعی ساقط و یا اثبات می شود . به موجب ماده 1325 قانون مدنی " در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است ، مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید ". بنابراین در سوگند بتی یا قاطع دعوا ، با سوگندِ تنها ، یا ادعا محکوم به رد شده و یا به اثبات می رسد ؛ بر خلاف سوگند تکمیلی که مکمل دلیل ناقص دیگری است و بر خلاف سوگند استظهاری که علاوه بر دلیل کامل ، در دعاوی علیه میت باید ادا شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط قسم قاطع دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/1529/سوگند-بتی-یا-قاطع-دعوا-و-شرایط-آن.html