به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در خصوص تنصیف اموال مرد در طلاق توافقی هنگامی نصف اموال مرد به زن تعلق می گیرد که طلاق از طرف مرد بوده و طلاق از طرف مرد به علت تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد ؛ به همین دلیل نصف اموال مرد در طلاق توافقی به زن تعلق نخواهد گرفت . البته بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی زن و مرد می توانند حین توافق برای جدایی هر شرطی که می خواهند را در توافق نامه خود بگنجانند ؛ لذا زن و مرد می توانند شرط کنند که مالی معادل نصف اموال زوج به زن تعلق بگیرد ؛ در غیر این صورت دادگاه موقع رسیدگی به تقاضای طلاق ، مرد را مجبور به پرداخت نصف اموال مرد به زن نخواهد کرد و صرفا همان توافقی که زوجین به عمل آورده اند مورد عمل قرار می گیرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نصف کردن و تقسیم اموال شوهر در طلاق توافقی بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/1507/تصنیف-اموال-مرد-در-طلاق-توافقی.html