بر طبق سایت مشاوره حقوقی دینا ، برای پاسخ به این سوال که مالیات بر ارث چیست باید گفت که وراث فرد باید از اموال و دارایی متوفی فهرستی به اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی ارائه نمایند و با سایر مدارک لازم به شورای حل اختلاف تقدیم کنند تا میزان سهم الارث هر یک از وراث از دارایی متوفی طبق گواهی انحصار وراثت تعیین گردد ، مالیات هر طبقه از وراث ، طبق قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه مالیات ارث بر روی لینک زیر کلیک کنید :