به نقل از سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، قرار ترک تعقیب ، یک قرار نهایی است که به موجب آن ، تحقیق درباره جرم متوقف می شود . شرایط صدور قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است و از جمله می توان به این اشاره کرد که پرونده باید در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد و کیفرخواست صادر نشده باشد . از سایر شرایط صادر کردن قرار ترک تعقیب این است که جرم رخ داده باید از جمله جرائم قابل گذشت باشد . برای مطالعه بیشتر درباره صدور قرار ترک تعقیب روی لینک زیر کلیک کنید:

www.heyvalaw.com/web/articles/view/601/شرایط-صدور-قرار-ترک-تعقیب.html