به استناد سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، تصمیمات صادره شده از دادگاه ها اعم از قرار و حکم هستند که از جمله رایج ترین قرارهای صادر شده از سوی دادگاه ها قرار رد دعوا است که این قرار که از نوع قاطع دعوی می باشد و با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود . برای صدور این قرار نیاز است شرایطی بر طبق قانون وجود داشته باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد صدور قرار رد دعوا بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/627/قرار-رد-دعوا-چیست-و-شرایط-صدور-آن.html