به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، تعریف قرار تعویق صدور حکم از این قرار است که " در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوایق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط تعویق در صدور حکم ، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد " . شرایط صدور قرار تعویق در صدور حکم در ماده 40 قانون مجازات آمده است علاوه بر این انواع قرار تعویق صدور حکم از قبیل قرار تعویق صدور حکم ساده و قرار تعویق صدور حکم مراقبتی است . برای مطالعه بیشتر درباره قرار تعویق صدور حکم روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/626/قرار-تعویق-صدور-حکم-،-شرایط-و-انواع-آن.html